• Право на глас има секој полнолетен државјанин на Република Северна Македонија што е запишан во Избирачкиот список.
 • Увидот во Избирачкиот список започнува на 21 август, и ќе трае до 9 септември.
 • Во тој период можеш да поднесеш барање за запишување, промена и бришење на податоци во Избирачкиот список.
 • Гласаш во најблиското гласачко место според твојата адреса на живеење со која си запишан/а во Избирачкиот список.
 • Секогаш гласаш сам/а, во свое име и само еднаш.
 • Гласањето е слободно и тајно и никој не може да утврди како си гласал/а.
 • За да гласаш, мора да се идентификуваш со лична карта или пасош и со отпечаток од десниот показалец. Отпечатокот се проверува со техничка опрема со која управува избирачкиот одбор.
 • Мора да се потпишеш на изводот од избирачкиот список на твоето гласачко место.
 • Секој гласач добива само по едно гласачко ливче за градоначалник и за совет на општина.
 • Гласачите од градот Скопје добиваат и по едно гласачко ливче за градоначалник и совет на Градот.
 • На гласачкото ливче се става печат на местото определено за печат.
 • Гласаш со заокружување на редниот број пред кандидатот, односно носителот на листата на кандидати.
 • Важечко е само гласачкото ливче заокружено со хемиско пенкало во сина боја.
 • Гласачкото ливче се превиткува и се става во гласачката кутија.
 • Се забранува користење мобилни телефони и фотоапарати за сликање на гласачкото ливче.
 • Никој не смее да те повикува на одговорност поради гласањето, ниту пак да бара да кажеш како си гласал или зошто не си гласал.
 • Ако ти е повредено личното гласачко право во која било фаза од процесот или во постапката на спроведување на гласањето, можеш да поднесеш приговор до ДИК во рок од 24 часа.
 • ДИК е должна во рок од 4 часа по приемот на твојот приговор да донесе одлука.
 • Против одлуката на ДИК можеш да поднесеш тужба до Управниот суд во рок од 24 часа по приемот на решението.

Седници на ДИК во живо

Прес-конференции на ДИК во живо

Видео запис од седниците на ДИК

Регулатива

Изборен законик и подзаконски акти

Изборни органи

Контакт и состав на ОИК и ИО

Изборна архива

Резултати од претходни избори

Избирачки места

Опис на избирачки места

80

Општини

3480

Избирачки места

1 814 317

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ – 24.04.2024 година, вкупно број на избирачи во Избирачки список

1 815 350

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 08.05.2024 година, вкупно број на избирачи во Избирачки список

Skip to content