Известување за потребните прилози кон поднесената листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија за изборните единици 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (член 64 од Изборниот законик)

Барање за обезбедување просторни и технички услови за работа на општинската изборна комисија

Упатство за постапката за вршење на јавен увид во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП

Превземи (Соопштение за собирање потписи за независни кандидати за пратеници)

Превземи (Пријава за гласање за предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 5 јуни 2016 година во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија во странство односно конзуларните канцеларии)

 

 

Превземи (Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список)

ЈАВЕН ПОВИК за распишување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија

ЈАВНИ ПОЗИВ за расписивање Превремених избора за посланике у Скупштину Републике Македоније

THIRRJE PUBLIKE për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

ЈАVNI PОZIV zа rаspisivаnjе Prijеvrеmеnih izbоrа zа pоslаnikе u Skupštinu Rеpublikе Маkеdоniје

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekilleri Erken Seçimine İlişkin KAMU İLANI

PUBLIK AKHARIN baši hramonkerine Anglivakteskere alusariba bašo deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe

 

Преземи (Решение за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија)

Skip to content