Delegacion i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), i kryesuar nga kryetari Aleksandar Dashtevski, i përbërë nga anëtarët Boris Kondarko, Boban Stojanoski dhe Oliver Ristovski, me ftesë të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve të Republikës së Serbisë (KZR) ishte për vizitë zyrtare në Beograd që të vëzhgojnë zgjedhjet presidenciale, zgjedhjet parlamentare dhe lokale, të cilat u zhvilluan më 3 prill.

Delegacioni i KSHZ-së u takua me kryetarin e KZR-së, Vlladimir Dimitrijeviç, me qëllim të shkëmbimit të përvojave për legjislacionin zgjedhor, procesin zgjedhor dhe punën e organeve zgjedhore dhe institucioneve tjera gjatë zbatimit të zgjedhjeve.

KSHZ-ja ka qenë drejtpërdrejt e pranishme në disa vendvotime në Beograd gjatë votimit dhe ka kontaktuar me përfaqësuesit e këshillave zgjedhorë

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content