SHPALLJE

Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 343/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G03000 Referent për zgjedhje, Njësia rajonale Manastir, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 332/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim 1. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për zgjedhje, Njësina rajonale Prilep, Sektori për listë zgjedhore,…
Лого ДИК новости
, , ,

Takim i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve me Fondacionin ndërkombëtar për sisteme zgjedhore (IFES)

Sot, me datë 28 janar 2021, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) ishte nikoqir i takimit të punës ndërmjet KSHZ-së dhe përfaqësuesve të lartë të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në Republikën e Maqedonisë…

Shpallje publike numër 55/2020

Shpallje publike numër 55/2020 për punësimin e  29  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor

Konkursi i përsëritur numër 1/2019 për punësimin e 9 (nëntë) ushtruesve me kohë të caktuar

Konkursi i përsëritur numër 1 / 2019 për punësimin e 9 (nëntë) ushtruesve me kohë të caktuar me kohëzgjatje deri më 31 dhjetor të vitit 2019 në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve
, , ,

Udhëzim për dorëzimin e të dhënave për rezultatin e vendvotimit nga KZ për KSHZ

UDHËZIM PËR DORËZIMIN E TË DHËNAVE PËR REZULTATIN E VOTIMIT NGA KËSHILLAT ZGJEDHOR TË PROCESVERBALIT NUMËR 16 DHE TË PROCESVERBALIT 21 TË KKZ NË KOMISIONI SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE
Лого ДИК новости
,

Vendim për përmbylljen e listes zgjedhore 2019

Vendim për përmbylljen e listes zgjedhore 2019
, , ,

LAJMËRIM

Komisioni shtetëror zgjedhor, Ju njofton se më datë 25.03.2019 (e hënë), në ora 12:00, në selinë e Komisionit shtetëror zgjedhor do të mbahet seancë e hapur, gjatë së cilës me tërheqjen e shortit do të përcaktohet rradhitja…
, ,

Konkluzion për konfirmimin e listës së kandidatëve të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet për kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2019

Konkluzion për konfirmimin e listës së kandidatëve të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet për kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2019
, ,

LAJMËRIM

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ju njofton se më datë 22.03.2019 (e premte) në ora 11:00, në selinë e Komisionit Shtetëror Zgjedhor do të mbajë seancë publike në të cilën me short do të caktohet radhitja e listës së vetme e kandidatit…

Shpallje numër 1/2017 për punësim të 1(një) përmbaruesi në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve me kohë të caktuar deri më 31 dhjetor 2018

Shpallje numër 1/2017 për punësim të 1(një) përmbaruesi në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve me kohë të caktuar deri më 31 dhjetor 2018.pdf  
Skip to content