НОВОСТИ

Одлука за формирање на ОИК

Одлука за формирање на ОИК по случаен избор 28.04.2016  

Преглед од јавен увид

Превземи (Преглед од јавен увид на подрачните одделенија и канцеларии на ДИК 27.04.2016 година)  

Упатство за постапката за вршење на јавен увид во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП

Упатство за постапката за вршење на јавен увид во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)    
,

Соопштение за собирање потписи за независни кандидати за пратеници

Превземи (Соопштение за собирање потписи за независни кандидати за пратеници)

Рекламни паноа и билборди

Превземи (Рекламни паноа и билборди)

Пријава за гласање за предвремени избори за пратеници во Собранието на РМ на 05.06.2016 во конзуларните канцеларии

Превземи (Пријава за гласање за предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 5 јуни 2016 година во дипломатско…

Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список

Превземи (Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список)

Јавен повик за распишување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за распишување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија ЈАВНИ ПОЗИВ за расписивање…

Решение за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на РМ

Преземи (Решение за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија)

Роковник

Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија…

Список на лица кои не се сретнале со анкетарот

Лица за кои во анкетниот лист не постои одговор зошто не се сретнале со анкетарот
Skip to content