НОВОСТИ

Решение за неприфаќање на барање за изземање 06.05.2016

Решение за неприфаќање на барање за изземање од извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во ОИК поради…

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК 06.05.2016

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК 06.05.2016  

Известување за потребните прилози кон поднесената листа на кандидати за пратеници

Известување за потребните прилози кон поднесената листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија за изборните…

Преглед од јавен увид 05.05.2016

Превземи (Преглед од јавен увид за 05.05.2016 год. и вкупен преглед од 25.04.2016 год. до 05.05.2016 год.)

Преглед од јавен увид 04.05.2016

Превземи (Преглед од јавен увид за 04.05.2016 год. и вкупен преглед од 25.04.2016 год. до 04.05.2016 год.)
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)
,

Известување

Известување за итно постапување

Барање за обезбедување просторни и технички услови

Барање за обезбедување просторни и технички услови за работа на општинската изборна комисија

Преглед од јавен увид 03.05.2016

Превземи (Преглед од јавен увид за ден 03.05.2016 и вкупен преглед од 25.04.2016 до 03.05.2016)
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)

Преглед од јавен увид

Превземи (Преглед од јавен увид -  Вкупно од 25.04.2016  до 02.05.2016)
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)
Skip to content